Wat is er nodig om links uit te bouwen tot dé politieke beweging in Nederland? De Wiardi Beckman Stichting en het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks verkennen samen met gasten uit alle hoeken van de samenleving hoe we samen kunnen werken aan échte maatschappelijke verandering. 

In de podcast De Linkse Revolte gaan Tim 'S Jongers en Janneke Holman (Wiardi Beckman Stichting) en Noortje Thijssen en Hans Rodenburg (Wetenschappelijke Bureau GroenLinks) in gesprek. Iedere week verschijnt een nieuwe aflevering. De ene week gaan we in gesprek met een gast, en andere week gaan we in gesprek met elkaar over de actualiteit en reacties van luisteraars onder de titel 'De kletsende klasse'.  

Luister de podcast via Vriend van de Show. Je kunt hier ook reageren op de afleveringen. De podcast is ook te luisteren via Spotify en Apple Podcasts

Afleveringen

Hieronder vind je de afleveringen van nieuw naar oud.

De Kletsende Klasse over Oma's tegen Fascisme, Zelfkastijding en Rutger Bregman

Hoe ga je het gesprek aan met mensen die extreem-rechts stemmen? Bij onze oosterburen zitten ze niet stil en worden actieve campagnes gevoerd om Afd-kiezers te overtuigen. Janneke ging er kijken en nam de flyers mee om met ons te bespreken in haar take van de week. En natuurlijk bespreken we ook weer de vragen van luisteraars! Waaronder de vraag in hoeverre het nou helemaal terecht is dat Rutger Bregman zoveel kritiek krijgt op zijn nieuwe boek Morele Ambitie. Luister de aflevering via Vriend van de Show. 

#2 - Frikandellen, Identiteitspolitiek en Sociaal Volks met Ron Meyer

Wat is er nodig om alle mensen die profiteren van links beleid te organiseren en onderdeel te maken van de linkse revolte? En hoe overbruggen we de diepe kloven die tussen deze mensen zijn ontstaan door de voortdurende cultuurstrijd in ons land? Om een antwoord te vinden op die vragen reisden Janneke en Noortje af naar Heerlen voor een gesprek met voormalig SP-voorzitter en FNV-bestuurder Ron Meyer, die nu in de wijken van Heerlen-Noord werkt aan het dichten van de diepe kloof tussen arm en rijk. Een scherp gesprek over de link tussen klasse en identiteit, de te brave linkse politiek en de heerlijkheid van frikandellen. Luister de aflevering via Vriend van de Show. 

De Kletsende Klasse over Zelfscankassa's, Moraliteit en Schaduwkabinetten

In de afleveringen van de Kletsende Klasse praten we door over de dingen die ons opvielen en over de vragen en opmerkingen die jullie als luisteraars hebben ingestuurd. Met deze week: in hoeverre is diefstal bij de zelfscankassa's nou echt een probleem? En is het al tijd om een schaduwkabinet te vormen? Luister de aflevering via Vriend van de Show. 

#1 - Macht, Witte T-Shirts en de Net-Niet Elite met Dylan van Rijsbergen

Als wij één opmerking vaak horen, dan is het wel dat links meer de klassenstrijd moet voeren. En ook wij voelen die urgentie! Maar waar wat betekent klasse precies in deze tijd? Wie is eigenlijk de elite, hoeveel traditionele arbeiders bestaan er nog en in welke klasse vallen we eigenlijk zelf? Hoog tijd dus voor een goed gesprek over klasse! En dat gesprek voeren Tim en Hans samen met schrijver en publicist Dylan van Rijsbergen, die net het boek De net-niet elite heeft uitgebracht. In dit boek verkent hij de klassengrenzen in onze samenleving en de bijzondere positie die hoogopgeleiden daarin hebben. Een superboeiend gesprek over macht, uitsluiting en de manieren om daar doorheen te breken. Luister de aflevering via Vriend van de Show. 

#0 - Kano's, Koffie en de Linkse Strijd

We lanceren een nieuwe podcast! En niet zonder reden. De verkiezingen van november waren een schok en zeker ook voor ons als wetenschappelijke bureaus van PvdA en GroenLinks. Het is lang geleden dat politiek links als geheel zo klein was. Hoog tijd dus om op zoek te gaan naar manieren om links weer in het offensief te brengen en een brede beweging te bouwen die ons samenleving weer de goede kant op kan sturen. Hoe precies? Dat verkennen we in deze aflevering 0! Luister de aflevering via Vriend van de Show. 

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten