‘The Challenge of Diversity’ (onder redactie van René Cuperus, Karl. A. Duffek en Johannes Kandel) bevat bijdragen van: Paul Scheffer, Stephen Howe, Hartmut Esser, Sigrid Baringhorst, Georgios Tsapanos, Sarah Spencer, Dietrich Tränhardt, Narcís Serra, Paul Statham, Frans Becker/Paul Kalma, Ruud Koopmans, Eckhardt Barthel, Christian Krell/Michael Neu, Stephen Day, Attila Agh, Paolo Borioni , Roby Nathanson, Ranan Kuperman, Richard Stöss, Caspar Einem, René Cuperus & Thomas Meyer.

Het gaat hier om een tamelijk uniek Europees vergelijkend overzicht van het sociaal-democratisch worstelen met het complexe vraagstuk van immigratie en multiculturele integratie: ‘social democratic policies between romantic multiculturalism and civic assimilationism’. Een Duitser van Griekse origine geeft antwoord op de vraag: heeft het Duitse integratiebeleid gefaald? Een Spaanse oud-minister schrijft over de razendsnelle metamorfose van Spanje van emigratieland in immigratieland. Een Italiaan over het multicultureel debat in het land van Berlusconi en een Hongaarse hoogleraar over een geheel ander multicultureel concept in de landen van Oost-en Centraal Europa. Verder twee Engelse wetenschappers over ‘the Muslim Challenge to Race Relations’ en Duitse wetenschappers over het begrip Leitkultur. Plus overzichten van immigratie- en integratiebeleid in Noorwegen, Griekenland, Oostenrijk, Duitsland en Israël. Ook de ‘casus Nederland’ is zwaar in dit boek vertegenwoordigd: Paul Scheffer, Ruud Koopmans, Frans Becker/Paul Kalma en René Cuperus portretteren het land voor en na de Fortuyn Opstand.

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten