De Wiardi Beckman Stichting ontvangt overheidssubsidie, gekoppeld aan het aantal Kamerzetels van de PvdA. Een belangrijke bron van inkomsten vormen daarnaast donaties. In de jaarverslagen en financiële jaarrekeningen van de WBS vindt u een verantwoording van de inkomsten en uitgaven.

De WBS heeft een ANBI-status, en beschikt over het standaardformulier publicatieplicht van de Belastingdienst.

Jaarverslagen Wiardi Beckman Stichting

Financiële jaarrekeningen Wiardi Beckman Stichting