contenttype
Op vrijdagmiddag 14 oktober presenteren het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks en de Wiardi Beckman Stichting hun voorstellen voor een eerlijke transitie voor werknemers in de zware industrie. Sprekers zijn onder andere Cihan Lacin (FNV), Kirsten Sleven (Milieudefensie), Joris Thijssen (PvdA) en Suzanne Kröger (GroenLinks).
In dit nummer schrijft Tim 'S Jongers over het belang van ervaringskennis. Alfred Kleinknecht legt uit waarom de krappe arbeidsmarkt een historische kans is voor Nederland. Lotfi El Hamidi pleit voor herwaardering van tolerantie. En Frank Wassenberg, Susan van Klaveren en Frank Dirks schrijven over extra woningen zonder te bouwen.
S&D
In de laatste week van juli overleed heel plotseling Marnix Krop, de biograaf van Wim Kok: eigenzinnig en zeer betrokken. Hij was decennialang verbonden aan de WBS, onder andere als adjunct-directeur. In de jaren tachtig en negentig schreef Marnix als auteur en redacteur mee aan de jaarboeken voor het democratisch-socialisme. Tot 2017 publiceerde hij in S&D.
In dit nummer schrijft Paul de Beer dat de arbeidsmarkt geen markt is. Tineke Strik en Julia Verheul zoeken een alternatief voor Europa's falende asielsysteem. We publiceren ook het rapport Vrolijke noodzaak - stappenplan voor linkse samenwerking. En Ad Melkert wil geen fusie maar brede progressieve samenwerking.
S&D
De WBS ontwikkelt samen met de PvdA in Europa een visie om regionale ongelijkheid tegen te gaan.
Wat verwachten we van de politie? Wat zijn de waarden waar de politie voor moet staan? In dit actieonderzoek staan deze vragen centraal.
De wetenschappelijke bureaus van GroenLinks en de PvdA werken samen aan een project over de rol van werknemers bij de energietransitie.
Wat heeft de WBS afgelopen jaren gepubliceerd over onderwijs, over wonen, werk of over duurzaamheid? Je kunt eenvoudig en snel al onze artikelen en publicaties over een thema terugvinden in een van de veertien WBS-themadossiers.
boekenkast 2
Het tijdschrift S&D bestaat sinds 1939. Het blad is een vervolg op de Socialistische Gids (1916-1938). Alle oude nummers van S&D zijn online terug te vinden.
S&D