contenttype
Vanavond om 20.00 uur spreekt Rick van der Ploeg de Den Uyl-lezing Actueel uit over oorlog, vrede en internationale handel. Kati Piri zal direct na de lezing uitgebreid reageren op het verhaal van Van der Ploeg. Klik op dit bericht om de live-stream te bekijken.
De WBS ontwikkelt samen met de PvdA in Europa een visie om regionale ongelijkheid tegen te gaan.
Wat verwachten we van de politie? Wat zijn de waarden waar de politie voor moet staan? In dit actieonderzoek staan deze vragen centraal.
De wetenschappelijke bureaus van GroenLinks en de PvdA werken samen aan een project over de rol van werknemers bij de energietransitie.
De noodzaak de opwarming van de aarde zoveel mogelijk tegen te gaan is evident. Er ligt een enorme opgave om onze industrie, het vervoer en onze woningen klimaatneutraal te maken. Dit op een sociaal rechtvaardige manier doen is een nog grotere uitdaging. Maar het is de enige manier.
Klara Boonstra - Veel werkenden hadden de afgelopen twee coronajaren weinig te zeggen over hun werkplek. Anderen lukte het prima hun werk naar eigen inzicht corona-proof te organiseren. Als we niet uitkijken verdiept deze ongelijkheid in zeggenschap over de werkplek zich alleen maar verder, wanneer straks het hybride werken de norm wordt.
In dit nummer schrijft Klara Boonstra over ongelijke zeggenschap op de werkplek. Jantine Kriens vindt lokale partijen geen bedreiging maar een kans. Hans Blokland heeft een plan om onze democratie te redden. En David Bakker roept op om een streep te zetten door het pensioenakkoord.
S&D
Noortje Thijssen (wetenschappelijk bureau GroenLinks) en Ferd Crone (Curatorium WBS) spraken op1 mei over het gezamenlijke project van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks en de Wiardi Beckman Stichting waarin hun groene en rode harten samenkomen: de transitie naar een groene industrie en de sociale kwestie die daarachter schuilgaat.

Als de Tweede en Eerste Kamer daarmee instemmen, zal op 1 januari 2023 het belangrijkste onderdeel van het Pensioenakkoord ingaan. Het akkoord beoogt ons pensioenstelsel toekomstbestendig te maken. De prijs die daarvoor betaald wordt is hoog: we krijgen er een onzeker pensioen voor terug. Het is nog niet te laat om de alternatieven serieus te overwegen.

Simon Otjes - Nu het stof van de gemeenteraadsverkiezingen is neergedaald, blijft het beeld over van een sterk versplinterd progressief blok. Per saldo wijzigt er weinig.
Volgens oud-minister Jan Pronk moeten we solidair zijn met alle slachtoffers van de globalisering, in eigen land én daarbuiten. 'Gelijke rechten kunnen alleen worden gerealiseerd als er ook gelijke rechten en plichten bestaan op solidariteit', schijft hij in onze rubriek Over Beginselen.

De verduurzaming van onze woningvoorraad is naast een technische operatie ook een verdelingsvraagstuk. We hebben een renovatiebeleid nodig dat oog heeft voor de woningen die nu nog het slechtst zijn geïsoleerd. En totdat iedereen in een duurzaam huis woont, moeten huishoudens die in de knel komen door hoge energieprijzen, worden gecompenseerd.

Wat heeft de WBS afgelopen jaren gepubliceerd over onderwijs, over wonen, werk of over duurzaamheid? Je kunt eenvoudig en snel al onze artikelen en publicaties over een thema terugvinden in een van de veertien WBS-themadossiers.
boekenkast 2
Wonen is een grondrecht en een voorwaarde voor een goed leven. Eén van de maatregelen die daaraan bij kunnen dragen is om de huursector te reguleren.
Overig
Het tijdschrift S&D bestaat sinds 1939. Het blad is een vervolg op de Socialistische Gids (1916-1938). Alle oude nummers van S&D zijn online terug te vinden.
S&D
U leest S&D online al voor €2,- per maand! Ontvangt u S&D liever thuis op papier? Een abonnement kost €84,50 per jaar. Voor afdelingsbesturen en PvdA-fracties hanteren wij een extra scherp tarief. Informeer naar de mogelijkheden.
Het Joop-shirt is terug! Dit collectors item kost €24,95 en is alleen tijdelijk te bestellen (voor 31 mei). Draag Joop den Uyl voortaan op je hart en vul snel het bestelformulier in. De shirts zijn eind juni klaar.