contenttype
Het CLB en de WBS organiseren een reeks online bijeenkomsten over de arbeidsmarkt, waarin lokale bestuurders hun plannen, inclusief beleid en uitvoering uiteen zetten. Op zaterdag 22 januari van 10:00-13:00 uur presenteren Richard Moti (wethouder) en Duygu Yildirim (raadslid) hun plannen voor Rotterdam. Meld je snel aan.
Josette Daemen - Langzaam dringt door dat corona voorlopig niet meer weggaat. Politici moeten ervoor waken dat onze vrijheden niet te veel onder druk komen te staan door de corona-aanpak. Een afwegingskader dat een onderscheid maakt tussen persoonlijke, collectieve en morele vrijheid kan daarbij helpen.
In het laatste nummer van 2021 schrijven Sarah de Lange en Roderik Rekker over de PvdA en jongeren. Josette Daemen schetst een visie op sociaal en democratisch coronabeleid. Verder Joris Thijssen over klimaatbeleid, Henk Nijboer en Matthijs van Neerbos over vrij kapitaalverkeer en Reshma Roopram over een fatsoenlijk bestaan.
S&D
Wij gedenken Ed van Thijn (16 augustus 1934 – 19 december 2021). Als medewerker van de Wiardi Beckman Stichting schreef hij mee aan menig rapport van de stichting, en verschenen er talloze artikelen van zijn hand in S&D. In dit artikel een overzicht van zijn werk.
Partijleden die in de nazomer de nodige moeite doen om zich te informeren over de acht kandidaten voor het partijvoorzitterschap, worden overvallen door een 'vertrouwelijk advies' van een PvdA-werkgroep. Een advies dat van ledendemocratie weinig moet hebben, de rol van partijvoorzitter marginaliseert en 'bestaanszekerheid' als kernboodschap ongeschikt vindt.
Camiel Hamans en Jan Marinus Wiersma - De Europese gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS) bracht rust in het door twee wereldoorlogen geteisterde Europa. Kolen en staal werden gezien als strategische sectoren Zal de Europese Green Deal, nu we juist van kolen af moeten, opnieuw een heilzame werking hebben voor het continent?
Oproep aan de partijvoorzitters en wetenschappelijke bureaus van PvdA, SP, GroenLinks, D66, Bij1, CU en PvdD om de krachten te bundelen en inspiratie te zoeken bij de vele maatschappelijke organisaties die Nederland rijk is.
Overig
Wat verwachten we van de politie? Wat zijn de waarden waar de politie voor moet staan? En hoe kunnen we het politiebestel zo vormgeven dat politiemensen in staat worden gesteld aan deze verwachtingen te voldoen? In dit actieonderzoek staan deze vragen centraal.
Opnieuw staat de PvdA op een kruispunt: meeregeren of niet? De samenwerking met andere linkse partijen intensiveren, en hoe dan? Wat zijn randvoorwaarden om een trauma zoals dat van ‘Rutte II’ te voorkomen? Politicologen en electoraal onderzoekers geven inzicht in de dilemma’s die voorliggen. Klik hier om de bijeenkomst terug te kijken.
De noodzaak de opwarming van de aarde zoveel mogelijk tegen te gaan is evident. Er ligt een enorme opgave om onze industrie, het vervoer en onze woningen klimaatneutraal te maken. Dit op een sociaal rechtvaardige manier doen is een nog grotere uitdaging. Maar het is de enige manier.
Wat heeft de WBS afgelopen jaren gepubliceerd over onderwijs, over wonen, werk of over duurzaamheid? Je kunt eenvoudig en snel al onze artikelen en publicaties over een thema terugvinden in een van de veertien WBS-themadossiers.
boekenkast 2
In nauwe samenwerking met het partijbestuur van de PvdA werkt de Wiardi Beckman Stichting aan de bouwstenen voor de sociaal-democratische agenda.
Camiel Hamans en Jan Marinus Wiersma schrijven voor de WBS maandelijks een blog over Europa en buitenlandse politiek. Zij duiden actuele politieke ontwikkeling aan de hand van een historische context en zoeken raakvlakken met de sociaal-democratie. Lees hier alle blogs.
Wonen is een grondrecht en een voorwaarde voor een goed leven. Eén van de maatregelen die daaraan bij kunnen dragen is om de huursector te reguleren.
Overig
Sarah de Lange bespreekt met politiek socioloog Matthijs Rooduijn en politicoloog Simon Otjes de stand van zaken op links in aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen.
Overig
Het tijdschrift S&D bestaat sinds 1939. Het blad is een vervolg op de Socialistische Gids (1916-1938). Alle oude nummers van S&D zijn online terug te vinden.
S&D
U leest S&D online al voor €2,- per maand! Ontvangt u S&D liever thuis op papier? Een abonnement kost €84,50 per jaar. Voor afdelingsbesturen en PvdA-fracties hanteren wij een extra scherp tarief. Informeer naar de mogelijkheden.