contenttype
Partijleden die in de nazomer de nodige moeite doen om zich te informeren over de acht kandidaten voor het partijvoorzitterschap, worden overvallen door een 'vertrouwelijk advies' van een PvdA-werkgroep. Een advies dat van ledendemocratie weinig moet hebben, de rol van partijvoorzitter marginaliseert en 'bestaanszekerheid' als kernboodschap ongeschikt vindt.
Een nieuw, dik nummer met o.a. aanbevelingen van Thijmen Zoomer & Bert Otten hoe we op de werkvloer het algoritme de baas worden, een kritische beschouwing van Paul de Beer over maatwerk, Hans Spekman over de sociaal-democratische beginselen en Cees Zweistra over het nieuwe, losgeslagen complotdenken.
S&D
Per 1 februari 2022 zoekt de Wiardi Beckman Stichting (WBS) een stagiair die wil meewerken aan het tweede deel van de biografie van Wim Kok. We zoeken een stagiair voor ten minste 3 maanden. Heb je interesse, reageer dan voor 15 december.

Naar aanleiding van onder meer de Urgenda-zaak pleiten critici ervoor de rol van de rechter te beperken in politiek gevoelige geschillen: stop het toga-activisme! Politieke partijen doen er goed aan de rechter te verdedigen. De rol van de rechter dient niet te worden ingeperkt, maar moet worden versterkt.

Over het verval van sociaal-democratische partijen bestaat een aantal misverstanden. Bijvoorbeeld dat de witte arbeidersklasse massaal wegliep naar radicaal-rechts. Als we die misverstanden erkennen komen nieuwe strategieën voor electoraal succes in beeld.

Zaterdag 27 november om 10.30 uur (online) organiseert het CLB de 19e Wibautlezing. In de lezing 'Een oneerlijke wedstrijd: Hoe ons onderwijs ongelijkheid vergroot', prikt Marjolein Moorman door heel wat van meritocratische mythes heen. Maar bovenal schetst ze hoe ons onderwijs wel kan bijdragen aan minder ongelijkheid in de samenleving.
Per februari 2022 zoekt de Wiardi Beckman Stichting een stagiair die wil meewerken aan het onderzoek  Linkse regionale ontwikkelagenda’s. We zoeken een stagiair voor ten minste 3 maanden. Heb je interesse, reageer dan voor 15 december.
Oproep aan de partijvoorzitters en wetenschappelijke bureaus van PvdA, SP, GroenLinks, D66, Bij1, CU en PvdD om de krachten te bundelen en inspiratie te zoeken bij de vele maatschappelijke organisaties die Nederland rijk is.
Overig
Wat verwachten we van de politie? Wat zijn de waarden waar de politie voor moet staan? En hoe kunnen we het politiebestel zo vormgeven dat politiemensen in staat worden gesteld aan deze verwachtingen te voldoen? In dit actieonderzoek staan deze vragen centraal.
Opnieuw staat de PvdA op een kruispunt: meeregeren of niet? De samenwerking met andere linkse partijen intensiveren, en hoe dan? Wat zijn randvoorwaarden om een trauma zoals dat van ‘Rutte II’ te voorkomen? Politicologen en electoraal onderzoekers geven inzicht in de dilemma’s die voorliggen. Klik hier om de bijeenkomst terug te kijken.
De noodzaak de opwarming van de aarde zoveel mogelijk tegen te gaan is evident. Er ligt een enorme opgave om onze industrie, het vervoer en onze woningen klimaatneutraal te maken. Dit op een sociaal rechtvaardige manier doen is een nog grotere uitdaging. Maar het is de enige manier.
De Banningprijs is een tweejaarlijkse essayprijs voor getalenteerde schrijvers en denkers tot 40 jaar. De eerste prijs bedraagt 1000,- euro en een publicatie van de vier beste essays. Het thema van de Banningrijs 2020 is: een nieuw sociaal contract! Maar wat staat daar dan in?
Wat heeft de WBS afgelopen jaren gepubliceerd over onderwijs, over wonen, werk of over duurzaamheid? Je kunt eenvoudig en snel al onze artikelen en publicaties over een thema terugvinden in een van de veertien WBS-themadossiers.
boekenkast 2
In nauwe samenwerking met het partijbestuur van de PvdA werkt de Wiardi Beckman Stichting aan de bouwstenen voor de sociaal-democratische agenda.
Camiel Hamans en Jan Marinus Wiersma schrijven voor de WBS maandelijks een blog over Europa en buitenlandse politiek. Zij duiden actuele politieke ontwikkeling aan de hand van een historische context en zoeken raakvlakken met de sociaal-democratie. Lees hier alle blogs.
In het septembernummer van S&D lees je onder andere over het gevaar van ont-democratisering, de stroperige strijd tegen internationale belastingontwijking, vertegenwoordiging van praktisch geschoolden in de politieke arena en over het gevaar van complottheorieën en wat daaraan te doen.
S&D
Wonen is een grondrecht en een voorwaarde voor een goed leven. Eén van de maatregelen die daaraan bij kunnen dragen is om de huursector te reguleren.
Overig
Sarah de Lange bespreekt met politiek socioloog Matthijs Rooduijn en politicoloog Simon Otjes de stand van zaken op links in aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen.
Overig
Het tijdschrift S&D bestaat sinds 1939. Het blad is een vervolg op de Socialistische Gids (1916-1938). Alle oude nummers van S&D zijn online terug te vinden.
S&D
Op zondag 5 september ging WBS-directeur Klara Boonstra online in gesprek met de kandidaten voor het voorzitterschap van de PvdA. Aan de hand van recente inzichten uit sociaalwetenschappelijk onderzoek bevraagt zij de kandidaat-voorzitters op hun visie op het voorzitterschap. Kijk de bijeenkomst hier terug.
De WBS brengt zes keer per jaar S&D uit, een tijdschrift met politiek, wetenschap en essay. Neem nu een abonnement op S&D en krijg een boek cadeau van Uitgeverij Van Gennep. Klik hier voor meer informatie.
U leest S&D online al voor €2,- per maand! Ontvangt u S&D liever thuis op papier? Een abonnement kost €84,50 per jaar. Voor afdelingsbesturen en PvdA-fracties hanteren wij een extra scherp tarief. Informeer naar de mogelijkheden.